Skip to main content

ATSD s.r.o.

Daňové poradenství, účetní služby

Domovská stránka
O naší firmě
GDPR
Kontakt
Mapa webu
Informační memorandum
 

Tento dokument poskytuje obchodním partnerům ATSD s.r.o. se sídlem v Praze 6, Hošťálkova 521/9, IČ 06641636 (dále jen ATSD) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

 

 

ATSD uchovává o svých obchodních partnerech následující informace:

 • Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, tituly, identifikační a daňové identifikační číslo, které jste nám poskytli, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto obchodního partnera.

 • Kontaktní údaje – hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikace mezi ATSD a jeho obchodními partnery.

 • Informace o čísle vašeho bankovního účtu pro účely vzájemných finančních transakcí.

 • Informace o vaší činnosti – zejména pro účely prokazování obchodního partnerství.

 

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data jsou primárně užívána k obchodním účelům a tato data jste nám dobrovolně předali. Využití vašich osobních vyplývá z vašeho obchodně právního vztahu k ATSD.

 • Na akcích, které pořádá, pořizuje ATSD fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. ATSD považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit ATSD.

 • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

 • ATSD vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich platbách od a vůči ATSD.

 

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 • ATSD ukládá osobní údaje svých obchodních partnerů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy ATSD. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.

 • Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu našeho obchodního poměru a ještě 8 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví ATSD předmětem finanční kontroly.

 

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

 • Pro činnost ATSD potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje.

 • V případě pořizování fotodokumentace a zápisů ze schůzek ATSD považujeme zpracování informací za oprávněný zájem ATSD. Při porovnání oprávněnosti zájmů ATSD a újmy, které se vám, jako obchodním partnerům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že ATSD je oprávněno tyto činnosti vykonávat.

 

Komu vaše údaje předává ATSD?

 • Vybrané informace o našem obchodním vztahu jsou zasílány na odpovědné úřady, na které je ATSD povinna příslušné informace hlásit. Jde zejména o informace vyžadované tzv. kontrolními a souhrnnými hlášeními Toto sdílení dat probíhá z titulu vašeho obchodního poměru k ATSD.

 • Účetnictví si ATSD spravuje sama.

 

Vaše další práva:

 • Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.